DEVOLUCIÓ DE CÀRRECS A LA TARGETA DE CRÈDIT

En cas de conflicte amb un client en un pagament amb targeta de crèdit que voj retornar, el programa permet extreure ràpidament la documentació necessaria per presenta al mitjà de pagament  (Mastercard, Visa, Amex, etc.)

El sistema “No Paper Solution” amb una simple cerca nominal, permetvisualitzar en format PDF per imprimir:
- La targeta de registreamb la firma del client.
- La cópia de la factura on també hi contarà el rebut signat digitalment .
- La resta de documentació que el client pugui haver facilitat i signat.