Seguretat

El programa genera un informe, indispensable per a qualsevol situació d’emergència, que conté una relació de persones y les seves dades personals allotjades a l'hotel per facilitar a l' equipe de salvament (atac terrorista, incendi, terratrèmol, edipdèmies, etc.). L’informe conté el nom dels clients de l'hotel y la seva fotografia.

Només es permetrà l'extracció de l'informe a l'usuari autoritzat amb les credencials específiques. L'informe s'ordenarà per nacionalitat i contindrà les següents dades per cada client: nom, cognom, direcció d'e-mail, data d'arribada, data de sortida i número d'habitació.

Al final, es veurà indicada la quantitat total d'allotjats dividia per nacionalitat.