Sense Paper

El rebut es desmaterialitza i informa sobre el document fiscal degudament signat.
El client signa a la tauleta electronica el rebut de la transacció de la targeta de crèdit y es mostra en format digital amb l'import de la factura.

El mòdul de software amb la interfície PMS permet la desmaterialització del rebut      Download   

INFORMACIÓ DE LA FACTURA

La factura proforma es mostra a la tauleta.
El client comprova i confirma les dades. 

ACCEPTACIÓ I IMPRESSIÓ DE LA FACTURA

Després de la transacció de la targeta de crèdit, l'operador emet la factura amb el PMS. A la tauleta es mostrarà la factura i el rebut en format digital que el client haurà de signar directament sobre la tauleta. La còpia, que conté les dades de la transacció i la firma, s'imprimeix i s'entrega al client.