Canvi de Moneda

S'ofereix als clients l'oportunitat d'escollir la moneda amb què vol pagar, en format digital.
A la tauleta es mostra la quantitat a pagar en les dues monedes, juntament amb el tipus de canvi.
- Moneda del país on té lloc la transacció
- Moneda del país de emissió de la targeta de crèdit

El mòdul de software amb la interfície PMS permet al client l'opció de pagar amb la seva pròpia moneda i en format digital.    Download   

ELECCIÓ DE LA MONEDA

Si el pagament es realitza mitjançant targeta de crèdit, el sistema detecta automàticament si la targeta és d'un país diferent i es mostra la quantitat a facturar, juntament amb el tipus de canvi, en les dues monedes. El client, marcant la casella corresponent, selecciona la moneda i digna l'acceptació de la taxa de canvi.
Si la targeta de crèdit és del mateix país, el sistema passarà a la següent pantalla.

ACCEPTACIÓ DE LA FACTURA

Després de la transacció de la targeta de crèdit, l'operador emet la factura amb el PMS.
A la tauleta es mostrarà la factura i el rebut en format digital que el client haurà de signar directament sobre la tauleta.
 

IMPRESSIÓ DE LA FACTURA

S'imprimirà i s'entregarà al client una còpIa de la factura amb els detalls de la transacció de la targeta de crèdit i la signatura.
En el cas que el pagament es faci amb una moneda diferent, s'haurà de deixar constància al rebut de l'elecció de la moneda.